پیگیری مرسولات پستی

پس از ثبت سفارش خود جهت پیگیری دقیق مرسولات پستی باید وارد لینک tracking.post.ir شده و با وارد کردن کد رهگیری خود در سیستم رهگیری مرسوله از وضعیت بسته خود آگاه شوید.

 
Capture

پس از وارد کردن کد رهگیری مربوطه مانند تصویر زیر می توانید جزئیات آن را به طور کامل مشاهده کنید.